Banner Image

Size Özel Hazırlanmış Portföy Yönetimine Hoşgeldiniz

Yönetim Kurulu

Ahmet Konuk

Ahmet Konuk

Yönetim Kurulu Başkanı
Kadriye Yılmaz

Kadriye Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi/Başkan Vekili
Merih Büyüker

Merih Büyüker

Yönetim Kurulu Üyesi

Duyurular

TarihDuyuru MetniLink
15.05.2024Has Portföy Birinci Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
15.05.2024Has Portföy Birinci Hisse Senedi Özel Fon’un (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
15.05.2024Has Portföy ÖPY Para Piyasası (TL) Özel Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
07.05.202418.04.2024 tarihinde SPK tarafından kuruluşu olumlu karşılanmış olan Has Portföy Birinci Serbest Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
07.05.202418.04.2024 tarihinde SPK tarafından kuruluşu olumlu karşılanmış olan Has Portföy Birinci Hisse Senedi Özel Fon’un (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ekte yer almaktadır.
07.05.202418.04.2024 tarihinde SPK tarafından kuruluşu olumlu karşılanmış olan Has Portföy ÖPY Para Piyasası (TL) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
07.05.202418.04.2024 tarihinde SPK tarafından kuruluşu olumlu karşılanmış olan Has Portföy Birinci Değişken Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
04.12.2023Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL tutara artırılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metni 04.12.2023 tarih 10971 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
21.06.2023Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38440 sayılı onay yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon kuruluşuna izin verilmiştir. Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.
21.06.2023Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38440 sayılı onay yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon kuruluşuna izin verilmiştir. Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.
21.06.2023Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38440 sayılı onay yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir. Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.
21.06.2023Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38440 sayılı onay yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir. Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.
21.06.2023Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.06.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-38440 sayılı onay yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiştir. Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.
28.04.2023Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.03.2023 tarih, E-12233903-305.01.01-35334 sayılı ve 11.04.2023 tarih, E12233903-350.99-35899 sayılı yazılarına istinaden kurucusu olduğumuz Has Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu ve Has Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu içtüzükleri ticaret sicilinden terkin ettirilmiştir. Kurucusu olduğumuz fonlara ait içtüzüklerin terkini İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
07.04.2023Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Merih Büyüker, Genel Müdürlük görevine vekaleten atanmış olup, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler 07.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul’una gönderilmiştir.
17.03.2023Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Ufuk Şaner 17.03.2023 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
07.02.2023Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-32454 sayılı izin yazısı ile Has Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmiştir. Şemsiye Fon İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 07.02.2023 tarihinde 34452 ilan sıra no ile tescil edilmiştir.
15.12.2022Has Portföy Yönetimi A.Ş._Fon _ Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzük Tescili 15.12.2022 tarihli 10726 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 460 – 462. sayfalarında ilan edilmiştir.
29.11.2022Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın 29-11-2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-29388 sayılı izin yazısına istinaden Has Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmiştir.
26.08.2022Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın 26-08-2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25417 sayılı izin yazısına istinaden Has Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Has Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon ve Has Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu’nun kuruluşlarına izin verilmiştir.
08.08.2022Ödenmiş sermayemiz 6.500.000,- TRL'den 8.000.000,- TRL'ye yükseltilmiştir. Sermaye artışımız, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
13.05.2022Sermaya Piyasası Kurulu - Faaliyet Yetki Belgesi
16.12.2021Ödenmiş sermayemiz 3.500.000,- TRL'den 6.500.000,- TRL'ye yükseltilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilip, 2021/63 sayı ile yayınlanan bülten ile ilan edilmiştir.