Has Portföy Yönetimi

Has Portföy Yönetimi

A.Ş.’nin kuruluş amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir.

Has Portföy Yönetimi A.Ş., kurumsal ve bireysel portföy yönetmek üzere kurulmuştur.

Yatırım Yönetimi
 • Sermaye piyasalarındaki en geniş ürün yelpazesini sunmak için çalışan üst düzey yatırım yönetimi ve kaliteli hizmet anlayışı,
 • Yatırım tercihini belirlerken her yatırımcının farklı ihtiyaç ve taleplerine göre hızlı ve güvenilir hizmet,
 • Yatırım Komitesi tarafından yönetilen, araştırma ve temel analize dayalı, piyasa koşullarına göre sürekli güncellenen disiplinli ve sürdürülebilir yatırım süreçleri,
 • En iyi getiriyi hedefleyen varlık seçimleri,
 • Şeffaf, anlaşılır ve ölçülebilir performans,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel portföy bildirimleri haricinde istenilen anda fon getirileri ve portföy bilgilerine ulaşım,
 • Teknolojiye verilen önemle, mevcut ve potansiyel tüm operasyonlarda, her türlü bilgi erişimi ve kaliteli hizmeti destekleyen dijital dönüşüm odaklı çözümler.
Risk Yönetimi
 • Kişisel yatırım ve risk tercihlere yönelik getiri maksimizasyonunu sağlayacak profesyonel çözümler,
 • Regülasyonlar çerçevesinde yatırımcıların finansal ihtiyaçları, getiri beklentileri ve risk profillerine uyumlu olarak oluşturulan portföy yapıları,
 • Güvenilir risk yönetimi altyapısıyla takip edilen risk ölçüm metodolojileri ve rasyoları,
 • İç kontrol birimi tarafından düzenli olarak izlenen ve raporlanan yatırım komitesi kararları, portföy varlık sınıfları, riskleri ve yasal uyum.
Yatırımcılara Sunulan Avantajlar
 • T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen portföy ve fon yönetimi faaliyetleri, bağımsız denetim, düzenli raporlama,
 • Performansın arttırılması temel amaç olarak benimseyen fon ve özel portföy yönetiminde yatırım ürünleri işlemlerinde kabul edilir seviyede tutulan ücret ve komisyonlar,
 • Mal varlığı ayrılığı mevzuatına göre yatırımcıların portföy varlıkları için sağlanan güvenli saklama ve bankacılık hizmetleri, operasyonel kolaylıklar.