Özel Fon Kurulumu ve Yönetimi

Özel Fon nedir?

Katılma payları önceden belirlenmiş özel kişi ve/veya kurumlara tahsis edilen ve Portföy Yönetim Şirketi tarafından kurulan yatırım fonları “…Özel Fon” olarak adlandırılır. Özel fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapacağı ürün grupları fon izahnamesinde açıkca belirtilir.

Özel Fon kimler için uygundur?

Özel Fon belirli bir büyüklükte varlığa sahip olup, bu varlığı uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen kişi ve kurumlar için uygun bir yatırım aracıdır.

  • Bireyler, aileler, aile şirketleri
  • Kurumlar, Şirket Ortakları, Yöneticileri, Çalışanları
  • Vakıf, Dernek ve Sendikalar
  • Meslek Grupları, Sektörel Yatırımcılar
Özel Fonların Avantajları Nelerdir?
Kişiye Özel

Özel Fon, yatırımcının risk ve beklentilerine göre belirlenecek bir yatırım stratejisi ile kurulur. Fonun en büyük avantajlarından biri tek fon çatısı altında değişik yatırım stratejilerinin uygulanmasına olanak vermesi ve piyasa koşullarına göre istenildiğinde stratejinin değiştirilebilmesidir.

Profesyonel Yönetim

Özel Fon, Has Portföy’ün deneyimli ve uzman portföy yönetim kadrosu tarafından yönetilir.

Gizlilik

Özel Fon kuruluşta fonun yatırımcısının isimlerinin kamuya açıklanması zorunlu olmayıp, sadece kuruluş aşamasında SPK’ya bildirim yapılması yeterlidir.

Likidite

Özel fon katılma payları fon izahnamesinde belirtilen ihbar süreleri istenilen adette fona iade edilmek kaydı ile nakde dönüştürülebilir. Gelen talepler Has Portföy tarafından en iyi gayret esasıyla nakde çevrilir.

Vergi (Genel)

Özel Fonlar’dan elde edilen tüm gelirler (beyanname düzenlenmeksizin) fon türüne göre %0-10 kaynağında stopaj kesintisi ile vergilendirilmektedir.

Özel Fonlar Nasıl Vergilendirilir?

Yatırım fonlarında vergilendirme stopaj yoluyla kaynağında kesilmektedir. Dolayısıyla yatırım fonu gelirleri için beyanname marifetiyle gelir vergisi matrahına ekleme yapılmayacaktır.

Yatırım fonu stopajı, fon katılma payı bozumu anında kesilmektedir. Dolayısıyla fona giriş yapıldıktan sonra fon katılma payı satılmadığı müddetçe biriken stopajın da ertelenmesi marifetiyle önemli bir fonlama geliri elde etme imkanı oluşmaktadır.

Özel Fon nasıl kurulur?

Has Portföy, SPK’ya başvurarak şemsiye fon platformu altında özel bir yatırım fonu kurmak için izin alacaktır. Onay alındıktan sonra Has Portföy fonun kurucusu ve yöneticisi olacaktır. Fonun hayata geçmesi (başvuru ve SPK onayı) takriben 2 ay alabilir. Fon SPK tarafından regule edilecektir.

Özel Fon (Örneğin; Has Portföy Yönetimi A.Ş. … Fonu) Değişken Fon veya Serbest Fon olarak kurulacak ve farklı varlık sınıflarına esnek bir şekilde yatırım yapacaktır, bu şekilde varlık/sektör kısıtlamalarına maruz kalınmayacaktır.

Denizbank A.Ş. fonun resmi saklamacısı ve fon hizmet birimi olacaktır.

Özel fona ait fon katılma payları Denizbank’ta Has Portföy Yönetimi tarafından katılımcıların kendi isimlerine açılan saklama hesaplarında muhafaza edilecektir.